Paslaugos

Mūsų teikiamos paslaugos

termovizija melioracijos darbai statiniu technine prieziura

Statinių statybos techninė priežiūra

Kas yra statinio statybos techninė priežiūra? – statytojo – užsakovo organizuojamas statinio statybos priežiūra. Pagrindinis tikslas yra kontroliuoti ar statomas statinys pagal statinio paruoštą projektą, statybos rangos sudarytas sutarties sąlygas taip patar atitinka normatyvinius statybos techninius dokumentus, normatyvinių statinio paskirties ir saugos dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimus.

pastatų techninė priežiūra techninės priežiūros vadovas statinių techninė priežiūra kaina namo techninė priežiūra

Statinių periodinė ir specializuota apžiūra

Pasibaigus žiemos sezonui atliekamos kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros. Neeilinės statinių apžiūros daromos pasikeitus statinio techniniam prižiūrėtojui (naudotojui) ar po ištikusių stichinių nelaimių. Jei neturite privalomų statinių priežiūros dokumentų, mūsų specialistai (pagal galiojančius esamus statinių dokumentus ir atliktą vizualinę apžiūrą):užpildys statinio techninį arba techninį-energetinį pasą, sutvarkys statinio techninės priežiūros žurnalą.

termovizija melioracijos darbai statiniu technine prieziura

Melioracijos darbai

Melioracija – priemonės, kurios ilgam laikui pagerina dirvožemio vandens, oro, šilumos, maisto medžiagų režimą ir sudaro sąlygas gausiam ir pastoviam žemės ūkio derliui gauti. Lietuvoje aktualiausias buvo per šlapių dirvų sausinimas. Melioracija dažniausiai vykdoma įmirkusiose žemėse, pelkynuose. Klojami drenažo vamzdžiai, kasami melioracijos kanalai, kurie esant drėgmės pertekliui vandenį nuleidžia į vandens telkinius. Taip pat taikomos įvairios agrotechninės priemonės, gerinančios dirvožemio kokybę. Mūsų įmonė gali atlikti visas paslaugas susijusias su melioracijos darbais: naujų melioracijos statinių statyba, esamų melioracijos statinių rekonstravimas, remontas, demontavimas, reguliuojamo drenažo įrengimas.

termovizija melioracijos darbai statiniu technine prieziura

Dokumentacijos pridavimas

1. Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo pasamdymą ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą registravimas; 2. Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties keitimą (nesudėtingų statinių); 3. Pažyma apie nebaigto statyti ar rekonstruoti nesudėtingo statinio statybą; 4. Prašymas atnaujinti informaciją apie statytoją (-us) statybą leidžiančiame dokumente; 5. Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą tvirtinimas (sudarysim sutartis su ekspertizės įmonėmis); 6. Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtinimas (neypatingų ir ypatingų statinių, sudarysim sutartis su ekspertizės įmonėmis); 7. Statybos užbaigimo akto išdavimas (tvirtina VTPSI).Taip pat paruošiame visus dokumentus reikalingus pateikti per informacinę sistemą (TPS „Vartai“)

technine prieziura

Eksploatuojamų statinių techninė priežiūra

Atliekamų stebėjimų metu vizualiai įvertina statinio pagrindines konstrukcijas bei inžinerinę įrangą, užfiksuojami pastebėti galimi defektai, avarijų ir statinio griūties pavojus techninės priežiūros žurnale.Pateikiami pasiūlymai pašalinti defektus statinyje. Kasmetinės apžiūros organizuojamos prieš prasidedant žiemos sezonui, kurių metu komisijos vadovas ir techninių darbų vykdantis specialistas su specialistų komanda detaliai patikrina pagrindines statinio konstrukcijas, inžinerinę įrangą ir nurodo statybinių tyrinėjimų poreikius, pastato broką ar reikalinga remonto darbų poreikius. Atlikus kasmetinę apžiūrą pateikiamas išsamus statinio apžiūros aktas. Specialistas pagal poreikį atlieka kasmetinius ar ilgalaikius statinio ir jo inžinerinės įrangos būtinų remonto, rekonstrukcijos darbų planus. Užpildomas statinio techninis pasas. Organizuojami ir vykdomi neeilinės apžiūros, pagal situaciją suorganizuojamas esamo statinio auditas ar statinio tyrinėjimas.

termovizija melioracijos darbai statiniu technine prieziura

Statybinės technikos nuoma

Labai griežtai ir atsakingai žiūrime į savo įrangos kokybę – dėl šios priežasties, siūlome tik visapusiškai tvarkingas transporto priemones. Užtikriname, jog nuomojama technika atitiktų visus reikalavimus ir nuolat tikriname šios būklę. Individualiai atsižvelgiame į kiekvieno kliento užsakymą, įvertiname situaciją bei siūlome optimaliausią sprendimą. Taip pat užtikriname maksimalų saugumą, greitį ir stengiamės, jog darbai įvyktų kiek įmanoma efektyviausiai. Tad, jeigu Jums reikalinga statybinės technikos nuoma – nedvejokite bei susisiekite su mumis jau dabar.

termovizija melioracijos darbai statiniu technine prieziura

Termovizija

Mūsų kvalifikuoti statybos inžinerijos specialistai, naudodami šiuolaikišką termovizinę įrangą, padės aptikti ir nustatyti statinių šilumos nuostolius, drėgmės kaupimosi vietas, esamus šildymo sistemos defektus, elektros instaliacijos defektus ir įrenginių būklę, atlieka pastatų energinio naudingumo sertifikavimą.

Pateikite mums užklausą